Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-2S

bo-dieu-khien-tu-xa-f21-2s

Bộ điều khiển từ xa F21-2S gồm 3 phím, trong đó có hai nút duy nhất tốc độ, tổng dừng lại, một “START”.  Bộ điều khiển từ xa F21-2S sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên không, cửa […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-2D

bo-dieu-khien-tu-xa-f21-2d

Bộ điều khiển từ xa F21-2D gồm 3 phím, trong đó có hai nút điều khiển tốc độ, một “START” có 2 cấp tốc độ.  Bộ điều khiển từ xa F21-2D sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4S

bo-dieu-khien-tu-xa-f21-4s

Bộ điều khiển từ xa F21-4S gồm 4 phím, trong đó có hai nút điều khiển tốc độ, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ.  Bộ điều khiển từ xa F21-4S sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4SB

bo-dieu-khien-tu-xa-f21-4sb

Bộ điều khiển từ xa F21-4SB gồm 4 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ.  Bộ điều khiển từ xa F21-4SB sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên không, cửa điện Mã […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4D

bo-dieu-khien-tu-xa-f21-4d

Bộ điều khiển từ xa F21-4D gồm 4 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 2 cấp tốc độ.  Bộ điều khiển từ xa F21-4D sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên không, cửa điện Mã sản […]