Telecrane

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-E1

bo-dieu-khien-tu-xa-f21-e1

Bộ điều khiển từ xa F21-E1 gồm 6 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ.  Bộ điều khiển từ xa F21-E1 sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên không, cửa điện Mã sản […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-E1B – Tân An Phát

bo-dieu-khien-tu-xa-f21-e1b

Bộ điều khiển từ xa F21-E1B gồm 6 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ.  Bộ điều khiển từ xa F21-E1B sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên không, cửa điện Mã sản […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F23-A+

bo-dieu-khien-tu-xa-f23-a

Bộ điều khiển từ xa F23-A+  gồm 4 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ,  1 nút “Start”  , nút dừng khẩn cấp. Bộ điều khiển từ xa F23-A+ sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 móc, cần cẩu, … Mã sản phẩm: F23-A+ Bảo […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-10D

bo-dieu-khien-tu-xa-f24-10d

Bộ điều khiển từ xa F24-10D  gồm 10 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ,  1 nút “Start” , khóa an toàn , nút dừng khẩn cấp. Bộ điều khiển từ xa F24-10D sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 móc, cần cẩu, … Mã sản phẩm: […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-10S

bo-dieu-khien-f24-f10s

Bộ điều khiển từ xa F24-10S  gồm 10 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ,  1 nút “Start” , khóa an toàn , nút dừng khẩn cấp. Bộ điều khiển từ xa F24-10S sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 móc, cần cẩu, … Mã sản phẩm: […]