SAGA – Taiwan

Bộ điều khiển SAGA1 K1

Bo dieu khien  SAGA1-K2 T

Bộ điều khiển SAGA1-K3 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính Mã sản phẩm: SAGA1-K3 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ điều khiển SAGA1 K1. Thông số kỹ thuật: Tổng số kênh : 70 Kênh. ID […]

Bộ điều khiển SAGA1-K2

Bo dieu khien  SAGA1-K2 T

Bộ điều khiển SAGA1-K2 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính Mã sản phẩm: SAGA1-K2 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ điều khiển SAGA1-K2 Thông số kỹ thuật: Tổng số kênh : 70 Kênh. ID Code: Hơn […]

Bộ điều khiển SAGA1-K4

Bo dieu khien  SAGA1K3 T

Bộ điều khiển SAGA1-K4 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính Mã sản phẩm: SAGA1-K4 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ điều khiển SAGA1-K4. Thông số kỹ thuật: Tổng số kênh : 70 Kênh. ID Code: Hơn […]

Bộ điều khiển SAGA1-K3

Bo dieu khien  SAGA1K3 T

Bộ điều khiển SAGA1-K3 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính Mã sản phẩm: SAGA1-K3 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ điều khiển SAGA1-K3. Thông số kỹ thuật: Tổng số kênh : 70 Kênh. ID Code: Hơn […]

Bộ điều khiển SAGA1 L4

Bo dieu khien  SAGA1-L4-T

Bộ điều khiển SAGA1 L4 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính Mã sản phẩm: SAGA1 L4 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ điều khiển Saga1 L4 Thông số kĩ thuật : Tần số điều khiển : […]