Alpha Korea

Bộ điều khiển Alpha 3000F3 A 301MHz

bo-dieu-khien-alpha-3000f3-b-433mhz

Bộ điều khiển Alpha 3000F3 A 301MHz sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, điều khiển cầu trục, palang, cầu trục, điều khiển vòi bơm bê tông….Bộ điều khiển Alpha 3000F3 A 301MHz có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện và có tính an toàn cao. Bộ điều khiển […]

Bộ điều khiển Alpha 3000F3 B 433MHz – Tân An Phát

bo-dieu-khien-alpha-3000f3-b-433mhz

Bộ điều khiển Alpha 3000F3 B 433MHz sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, điều khiển cầu trục, palang, cầu trục, điều khiển vòi bơm bê tông….Bộ điều khiển Alpha 3000F3 B 433MHz có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện và có tính an toàn cao. Bộ điều khiển […]

Bộ điều khiển Alpha 4008-3 B 433MHz – Tân An Phát

alpha-4012-3s-b-433mhz

Bộ điều khiển Alpha 4008-3 B 433MHz sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, điều khiển cầu trục, palang, cầu trục, điều khiển vòi bơm bê tông….Bộ điều khiển Alpha 4008-3 B 433MHz có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện và có tính an toàn cao. Bộ điều khiển […]

Bộ điều khiển Alpha 4008-3S B 433MHz

alpha-4012-3s-b-433mhz

Bộ điều khiển Alpha 4008-3S B 433MHz sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, điều khiển cầu trục, palang, cầu trục, điều khiển vòi bơm bê tông….Bộ điều khiển Alpha 4008-3S B 433MHz có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện và có tính an toàn cao. Bộ điều khiển […]

Bộ điều khiển Alpha 4012-2 B 433MHz

alpha-4012-3s-b-433mhz

Bộ điều khiển Alpha 4012-2 B 433MHz sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, điều khiển cầu trục, palang, cầu trục, điều khiển vòi bơm bê tông….Bộ điều khiển Alpha 4012-2 B 433MHz có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện và có tính an toàn cao. Bộ điều khiển […]